schoorsteenveger limburg op dak met borstel
schoorsteenveger-limburg
schoorsteenveger-limburg

schouwvegen limburg

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankkeuring

schouwvegen limburg

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankeuring

schoorsteenveger-limburg

schouwvegen limburg

schoorsteenvegen | ondehroud cv

schouwkappen | mazouttankeuring

schoorsteenveger-limburg

schouwvegen limburg

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schoorsteenveger limburg
schoorsteenveger limburg
schoorsteenveger limburg
Ga naar de inhoud
Vraag uw persoonlijke offerte voor de keuring van uw mazouttank
Een lekkende stookolietank is zeer schadelijk voor het milieu.
De bodem wordt verontreinigd en mogelijk ook het grondwater.
Niemand ziet graag zijn centen in de grond sijpelen en zit te wachten op dure saneringskosten voor een lekke mazouttank en de eventuele boetes hiervoor.
Voorkomen is dus beter dan genezen.

bovengrondse stookolietank in blauw en oranje beschilder met huizen en bomen

Laat daarom uw tank controleren en keuren door een bevoegd technieker stookolietanks.
De wetgeving omtrent het plaatsen, onderhouden en saneren van stookolietanks in Vlaanderen staat beschreven in VLAREM.
VLAREM staat voor Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen.
In het Vlaamse Gewest heeft een erkend technicus stookolietanks een SV-nummer, bestaande uit de letters 'SV' en 5 cijfers.
In ons geval is dit: SV 05386

U kan uw persoonlijke offerte aanvragen voor de controle en keuring van uw bovengrondse of ondergrondse mazoutttank.
Geldig voor mazouttanks gebruikt voor verwarming tot 10.000 liter.

Bovenop op onze zeer schappelijke prijzen zijn er ook regelmatig promoties.
Vraag dus snel onze beste prijs! ondergrondse stookolietank
 bovengrondse stookolietank

kleiner dan 6.000 liter
tussen 6.000 en 10.000 liter

particuliere woning
bedrijf
openbare plaatsschoorsteenveger limburg
schoorsteenvegen hasselt
schoorsteenvegen hasselt

Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

schoorsteenvegen hasselt
schoorsteenvegen hasselt
Terug naar de inhoud